We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Logopedie

Het logo-team stelt zich tot doel de leerlingen te helpen zich zo correct mogelijk uit te leren drukken. Wij begeleiden leerlingen met beperkingen en stoornissen in de communicatie m.n. spraak, taal, lezen en schrijven.

Om na te gaan welke leerlingen nood hebben aan logopedische begeleiding worden alle 
nieuwe kinderen gescreend. Dit laat ons toe op een snelle manier bepaalde moeilijkheden in verband met het communicatiegedrag op te sporen. Indien nodig worden gerichte spraak-, taal-, en leesonderzoeken afgenomen. Op basis van de bekomen testresultaten, observatiegegevens en de ontwikkelingsgegevens van het kind verkregen van de ouders, school, CLB, ... worden therapiedoelen en -methoden geselecteerd.

Samenwerking met de leerkracht is noodzakelijk; het is immers belangrijk dat het kind de aangeleerde klanken ook buiten de therapiesituatie gaat gebruiken. De oefensituaties zullen dan ook uitgebreid worden naar het klasgebeuren.

De logopedist sluit, waar mogelijk, aan op de klasthema's en geeft de leerkracht informatie en tips i. v.m. de aanpak van specifieke taalproblemen. Op deze manier wordt het kind ook binnen de klasgroep in een aangepast taalbad ondergedompeld. 

Binnen de klasgroep wordt indien nodig gedifferentieerd in verschillende leesgroepjes. De logopedisten vervullen hierbij een adviserende en ondersteunende rol.

Om de leesmotivatie te verhogen organiseert onze school ook leesbevorderingsprojecten. (bijvoorbeeld het tutorlezen waarbij een sterke lezer een minder goede lezer helpt).

De therapiefrequentie is afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem. De meeste leerlingen komen 2 tot 3 maal per week gedurende 25 minuten. Zij krijgen een oefenkaftje mee naar huis waarin de ouders de therapie kunnen volgen en thuis eventueel verder kunnen oefenen.

Driemaal per jaar wordt  tijdens de klassenraad de specifieke logopedische aanpak van het kind geĆ«valueerd en indien nodig bijgestuurd.

In de speelleerklassen helpen de logopedisten bij de auditieve training i.f.v. het aanvankelijk lezen. Op een speelse manier wordt de kinderen geleerd woorden in stukjes te hakken, klankjes te herkennen, klankjes te plakken tot woorden, ...

Goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Door een goede hulpverlening bij communicatiestoornissen willen onze logo's dan ook graag hun steentje bijdragen aan een gezonde en open persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind.