Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline waarin de handen en het handelen centraal staan. 
Elk kind is uniek en moet in zijn totaliteit worden gezien op motorisch, cognitief en sociaal vlak.
Daarom wordt voor ieder kind een individueel handelingsplan opgesteld in overleg met andere teamleden.
De therapie kan individueel, in groep of geïntegreerd verlopen.

Die ge├»ntegreerde therapie is de vorm waarbij de ergotherapeut nauw samenwerkt met de leerkrachten. 
Therapie en lesmomenten vallen dan samen zonder de therapeutische doelstellingen te laten verzwakken. 
De kinderen werken, lezen, spelen en zijn ... samen. We zijn immers overtuigd van het stimulerend effect van modeling en groepsdynamiek.