Ons opvoedingsproject. Wat vinden wij belangrijk?

De Balderschool wil een open aangename school zijn die leerlingen wil ondersteunen en de ruimte geven om zijn of haar mogelijkheden en basisvaardigheden te ontwikkelen. Via een aangepaste en gemotiveerde leerlingbegeleiding willen we leerlingen uitdagen, stimuleren en adequaat opvolgen. 

In ons opvoedingsproject willen we streven naar een gezond evenwicht tussen verschillende domeinen waarin wij volgende accenten belangrijk vinden:

 • een fundamenteel respect voor zichzelf, de medemens, natuur en omgeving.
 • rekening houden met de balans onderwijsaanbod en mogelijkheden van de leerling m.a.w. op niveau, op tempo, op maat van de leerling.
 • het stimuleren van een algemeen plezier in leren en naar school gaan.
 • beweging, sport en ontspanning.

In onderstaande tabel wordt dit concreter voorgesteld.

 

vertrouwen en welbevinden
sociale en emotionele ontwikkeling
 • informatie en onthaalmomenten
 • kringgesprekken
 • samen een positief klimaat creëren
 • een open deur en lage drempel voor ouders en leerlingen
 • individuele ondersteuning, betrokkenheid
 • ...
 • centraal staat het respect voor zichzelf en elkaar
 • therapeutische ondersteuning: ergo, logo, kine
 • ondersteuning in klas, in kleine groep, individueel
 • nadruk op zelfredzaamheid, weerbaarheid werkhouding, zelfstandigheid
leerdoelen
integratie, geïntegreerd en vakoverschrijdend
 • de leerdoelen bepaald ifv de leerling
 • leerplanning, leerstof, didactiek worden aangepast ifv het niveau van de leerling
 • leerstrategie ontwikkelen, leren leren
 • differentiatie: niveaulezen, zelfstandig werken, hoekenwerk, …
 • klasuitstappen (ervaringen opdoen)
 • schoolbibliotheek (leescultuur)
 • bosklassen, zeeklassen
 • sport en ontspanning, buitenschoolse sportactiviteiten en sportklassen
 • creaklas
 • computerwerk