De teams van de Balderschool en 't Vestje bestaan uit een heleboel personeelsleden.

Graag stellen we enkele aan u voor:

 • klasleerkrachten,
 • orthopedagogen,
 • bijzondere leerkrachten individueel onderwijs,
 • logopedisten,
 • kinesisten,
 • ergotherapeuten,
 • gok-leerkracht,
 • bijzondere leerkracht opvoedende activiteiten,
 • leerkrachten lichamelijke opvoeding,
 • leerkrachten muzische vorming,
 • leerkrachten levensbeschouwelijke vakken,
 • secretariaatsmedewerkers,
 • busbegeleidsters,
 • poetspersoneel.

Ieder van hen draagt zijn of haar stukje bij tot de goede werking van onze school.

De directie!

Hiernaast geven we u wat meer specifieke informatie.