We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Welkom op de site van BSBO de Balderschool en BSBO 't Vestje!

De Balderschool en 't Vestje verschillen aanvankelijk niet meer of minder van een andere lagere school: er zijn leerlingen, klaslokalen, leerkrachten, een speelplaats, … Ook in wat de Balderschool uniek of bijzonder maakt is er geen verschil met andere scholen, het zijn de leerlingen, leerkrachten en ouders die samen de eigenheid van de school bepalen.
Hetzelfde geldt voor onze onderwijsaanpak die we kunnen samenvatten als ‘buitengewoon gewoon en gewoon buitengewoon’. We stellen kort onze manier van werken voor.

Buitengewoon Onderwijs?

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terechtkunnen. We zijn dan ook ‘buitengewoon’ in onze manier van werken. We begeleiden elk kind op zijn niveau en in zijn eigen tempo in niveaugroepen of Pedagogische Eenheden (PE). Dit betekent bvb. dat het aantal kinderen per klas kleiner is.
Niet alleen leerkrachten maar ook andere gespecialiseerde personeelsleden begeleiden de leerlingen: met name paramedisch en pedagogisch personeel. Naast de leermiddelen en methodes zoals die in een gewone lagere school gebruikt worden, gebruiken wij ook speciale leermiddelen, therapieën en methodes. Naast het helpen ontplooien van de verstandelijke mogelijkheden vinden wij andere aspecten van de persoonlijkheid minstens even belangrijk. Bijvoorbeeld het bijbrengen van waarden, normen en attitudes, het stimuleren van de creativiteit en de totale expressie, het oefenen van specifieke (o.m. sociaal emotionele) vaardigheden.

Binnen Scholengroep Fluxus organiseren de Balderschool en 't Vestje dus buitengewoon lager onderwijs voor leerlingen type basisaanbod en type 9.

Beide onderwijsvormen hebben tot doel onderwijs op maat te voorzien aangepast aan de mogelijkheden van uw kind.