We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

 

 

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

 • De voorrangsperiode voor het inschrijven van broers of zussen start op maandag 27 februari 2023.
  U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met de school.
   
 • De aanmeldingsperiode loopt vanaf maandag 6 maart 2023 tot vrijdag 10 maart 2023.
  Hiervoor zal dan een link beschikbaar gesteld worden op onze website.
   
 • Meer informatie i.v.m. de inschrijvingen schooljaar 2023-2024 voor BSBO 't Vestje te Lier - klik hier
 • Meer informatie i.v.m. de inschrijvingen schooljaar 2023-2024 voor BSBO De Balderschool te Berlaar - klik hier
  • Eerste aanmeldperiode De Balderschool: klik hier
   

 

 
 
 

PRIVACYBELEID

 

Onderstaand Privacybeleid geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke informatie over u, verzameld door De Balderschool en 't Vestje.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

De verzamelde persoonlijke informatie bevat de volgende gegevens: naam, e-mail en telefoonnummer.

 

De manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie om met u te communiceren of U te contacteren over nieuwe producten en/of diensten.

 

Uw gegevens raadplegen of wijzigen?

Indien u uw gegevens wil raadplegen, wijzigen of laten wissen volstaat het om een mailtje te sturen.

 

COOKIEBELEID

 

De Balderschool en 't Vestje gebruikt cookies om haar website en e-mailprogramma’s te beheren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Een cookie is een klein gegevensbestandje dat tijdelijk op uw computer geplaatst wordt als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van uw website te beheren, zoals uw type web browser. Een cookie kan ook voorkeursinstellingen opslaan om uw websiteweergave erop af stemmen.

 

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

 

De Balderschool en 't Vestje behoudt zich het recht voor te allen tijde dit Privacybeleid te wijzigen zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is. Het Privacybeleid zoals kenbaar gemaakt op deze website zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid bevatten.

 

Welkom op de site van BSBO de Balderschool en BSBO 't Vestje!

De Balderschool en 't Vestje verschillen aanvankelijk niet meer of minder van een andere lagere school: er zijn leerlingen, klaslokalen, leerkrachten, een speelplaats, … Ook in wat de Balderschool uniek of bijzonder maakt is er geen verschil met andere scholen, het zijn de leerlingen, leerkrachten en ouders die samen de eigenheid van de school bepalen.
Hetzelfde geldt voor onze onderwijsaanpak die we kunnen samenvatten als ‘buitengewoon gewoon en gewoon buitengewoon’. We stellen kort onze manier van werken voor.

Buitengewoon Onderwijs?

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terechtkunnen. We zijn dan ook ‘buitengewoon’ in onze manier van werken. We begeleiden elk kind op zijn niveau en in zijn eigen tempo in niveaugroepen of Pedagogische Eenheden (PE). Dit betekent bvb. dat het aantal kinderen per klas kleiner is.
Niet alleen leerkrachten maar ook andere gespecialiseerde personeelsleden begeleiden de leerlingen: met name paramedisch en pedagogisch personeel. Naast de leermiddelen en methodes zoals die in een gewone lagere school gebruikt worden, gebruiken wij ook speciale leermiddelen, therapieën en methodes. Naast het helpen ontplooien van de verstandelijke mogelijkheden vinden wij andere aspecten van de persoonlijkheid minstens even belangrijk. Bijvoorbeeld het bijbrengen van waarden, normen en attitudes, het stimuleren van de creativiteit en de totale expressie, het oefenen van specifieke (o.m. sociaal emotionele) vaardigheden.

Binnen Scholengroep Fluxus organiseren de Balderschool en 't Vestje dus buitengewoon lager onderwijs voor leerlingen type basisaanbod en type 9.

Beide onderwijsvormen hebben tot doel onderwijs op maat te voorzien aangepast aan de mogelijkheden van uw kind.