We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Beste ouders,

Vanaf 1 september 2022 worden BSBO De Balderschool en BSBO 't Vestje aparte scholen.Buitengewoon Onderwijs?
Hierdoor kunnen er soms verschillen zijn in de jaarkalender. Raadpleeg dus de juiste jaarkalender van de school van jouw kind.
Op pedagogisch vlak zal er niets wijzigen en blijft er een sterke samenwerking onder beide scholen. Vanessa Weyn blijft directie voor beide scholen. Ze zal zoals in het verleden ondersteund worden door haar 2 coördinatoren. Kurt Keuleers voor 't Vestje - Lier en Anja Van Hemelen voor de Balderschool in Berlaar. Door de splitsing zullen er specifieke accenten kunnen gelegd worden op onze beide scholen die onze leerlingen volledig ten goede zullen komen.

Openklasdag De Balderschool - Berlaar

Op maandag 29 augustus 2022 willen we jullie verwelkomen op onze open klasdag.
Deze zal doorgaan van 16u00 - 18u00.
Zo kunnen de kinderen kennis maken met de nieuwe klas en klastitularis.

Openklasdag 't Vestje - Lier

Op dinsdag 30 augustus 2022 willen we jullie verwelkomen op onze open klasdag.
Deze zal doorgaan van 14u00 - 16u00.
Zo kunnen de kinderen kennis maken met de nieuwe klas en klastitularis. 

 

PRIVACYBELEID

 

Onderstaand Privacybeleid geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke informatie over u, verzameld door De Balderschool en 't Vestje.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

De verzamelde persoonlijke informatie bevat de volgende gegevens: naam, e-mail en telefoonnummer.

 

De manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie om met u te communiceren of U te contacteren over nieuwe producten en/of diensten.

 

Uw gegevens raadplegen of wijzigen?

Indien u uw gegevens wil raadplegen, wijzigen of laten wissen volstaat het om een mailtje te sturen.

 

COOKIEBELEID

 

De Balderschool en 't Vestje gebruikt cookies om haar website en e-mailprogramma’s te beheren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Een cookie is een klein gegevensbestandje dat tijdelijk op uw computer geplaatst wordt als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van uw website te beheren, zoals uw type web browser. Een cookie kan ook voorkeursinstellingen opslaan om uw websiteweergave erop af stemmen.

 

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID

 

De Balderschool en 't Vestje behoudt zich het recht voor te allen tijde dit Privacybeleid te wijzigen zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is. Het Privacybeleid zoals kenbaar gemaakt op deze website zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid bevatten.

 

Welkom op de site van BSBO de Balderschool en BSBO 't Vestje!

De Balderschool en 't Vestje verschillen aanvankelijk niet meer of minder van een andere lagere school: er zijn leerlingen, klaslokalen, leerkrachten, een speelplaats, … Ook in wat de Balderschool uniek of bijzonder maakt is er geen verschil met andere scholen, het zijn de leerlingen, leerkrachten en ouders die samen de eigenheid van de school bepalen.
Hetzelfde geldt voor onze onderwijsaanpak die we kunnen samenvatten als ‘buitengewoon gewoon en gewoon buitengewoon’. We stellen kort onze manier van werken voor.

Buitengewoon Onderwijs?

Ons onderwijs is er voor jongens en meisjes die om een of andere reden niet in het gewoon onderwijs terechtkunnen. We zijn dan ook ‘buitengewoon’ in onze manier van werken. We begeleiden elk kind op zijn niveau en in zijn eigen tempo in niveaugroepen of Pedagogische Eenheden (PE). Dit betekent bvb. dat het aantal kinderen per klas kleiner is.
Niet alleen leerkrachten maar ook andere gespecialiseerde personeelsleden begeleiden de leerlingen: met name paramedisch en pedagogisch personeel. Naast de leermiddelen en methodes zoals die in een gewone lagere school gebruikt worden, gebruiken wij ook speciale leermiddelen, therapieën en methodes. Naast het helpen ontplooien van de verstandelijke mogelijkheden vinden wij andere aspecten van de persoonlijkheid minstens even belangrijk. Bijvoorbeeld het bijbrengen van waarden, normen en attitudes, het stimuleren van de creativiteit en de totale expressie, het oefenen van specifieke (o.m. sociaal emotionele) vaardigheden.

Binnen Scholengroep Fluxus organiseren de Balderschool en 't Vestje dus buitengewoon lager onderwijs voor leerlingen type basisaanbod en type 9.

Beide onderwijsvormen hebben tot doel onderwijs op maat te voorzien aangepast aan de mogelijkheden van uw kind.